Národný register znečisťovania (NRZ) a Integrovaný register informačného systému (IRIS)
                     Udaje o prevádzkovateľoch
Zadajte rok:
    späť na stránku MŽP SR
Národný register znečisťovania (NRZ) a Integrovaný register informačného systému (IRIS)
  • register sprístupňuje údaje oznamované do IRIS aj do NRZ prevádzkovateľmi za predchádzajúci rok v zmysle uvedených právnych predpisov