Nový informačný systém Národného registra znečisťovania

13.6.2022 | Admin

Nový informačný systém Národného registra znečisťovania bol vyvinutý a dodaný v rámci projektu z operačného programu Kvalita Životného prostredia.

Portál pre verejnosť bol spustený dňa 13. júna 2022.

Údaje sú dostupné od roku 2007 po rok 2020. Údaje za rok 2021 sú momentálne v spracovaní a zverejnené budú v decembri 2022.

Informácia pre oznamovateľov (prevádzkovateľov): Údaje za oznamovací rok 2022 bude už možné oznámiť priamo cez portál oznamovateľov uvedený v hlavičke stránky.
Dočasne budeme akceptovať aj oznámenia odovzdané na doterajších tlačivách.

Termín oznamovania pre oba spôsoby je 28. február nasledujúceho kalendárneho roka.