News

  Elektronické oznamovanie za rok 2023 spustené!

  30.1.2024| Admin

  Elektronické oznamovanie údajov za rok 2023 do NRZ prostredníctvom Portálu pre prevádzkovateľov (PPO) bolo spustené 30. januára 2024 o 12:00.


  Oznam o podávaní hlásenia za rok 2023

  17.1.2024| A. Korpicsová, M. Jalšovská

  Informácie pre prevádzkovateľov o podávaní oznámenia do Národného registra znečisťovania za rok 2023. Chceme Vás povzbudiť k využitiu oznamovania prostredníctvom Portálu oznamovateľov, ktorý považujeme za prioritnú elektronickú formu oznamovania. Táto bude v budúcnosti povinná a úplne nahradí Word tlačivá. POZOR! Zavádza sa povinný report objemu výroby od reportovacieho roku 2023, v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2019/1741.