Kontakt

 

Slovenský hydrometeorologický ústav
Národný register znečisťovania NRZ

Jeséniova 17
833 15 Bratislava

E-mail: nrz@shmu.sk